Dịch vụ

Thực thi giải pháp tiết kiện năng lượng

Thực thi giải pháp tiết kiện năng lượng

Giải pháp tiết kiệm điện giúp doanh nghiệp của bạn tiết kiệm từ 5% đến 30% hoá đơn tiền điện với thời gian thu hồi vốn nhanh Chúng tôi giúp quý vị giảm thiểu lượng điện năng tiêu thụ không cần thiết và lãng phí từ các thiết bị do lắp đặt dư công suất, quá giá trị cài đặt, sử dụng lãng phí và các yếu tố làm giảm hiệu suất máy và thiết bị Các giải pháp của chúng tôi được
Xem thêm
Hệ Thống Giám Sát Điện Năng

Hệ Thống Giám Sát Điện Năng

Hệ thống PMS-giúp ta hiểu rõ biểu đồ phụ tải, theo dõi trực tuyến tiêu thụ điện, hỗ trợ đội ngũ vận hành và lắp đặt tìm cách giảm chi phí – TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG Xác định rõ chi phí điện cho từng ca, bộ phận, phân xưởng, sản phẩm Xác định tính hợp lý của các giải pháp cải tiến, mạnh dạn đầu tư Chuẩn đoán và giảm thời gian dừng máy sự cố một cách
Xem thêm