CÁP ĐỒNG TRẦN THOÁT SÉT

Giá: Liên hệ
Đặt hàng
Cáp đồng trần thoát sét
 
Kích thước: nhiều kích cỡ như sau:
 

Cáp đồng trần 11mm2 (1 kg dài 10m)Cáp đồng trần 22mm2 (1 kg dài 5m)

Cáp đồng trần 25mm2 (1 kg dài 4.5m)

Cáp đồng trần 38mm2 (1 kg dài 3m)

Cáp đồng trần 50mm2 (1 kg dài 2.2m)

Cáp đồng trần 70mm2 (1 kg dài 1.6m)

Cáp đồng trần 95mm2 (1 kg dài 1.2m)

Cáp đồng trần 120mm2 (1 kg dài 0.96m)

Xuất xứ: Việt Nam

 

Bài trướcDây rút nhựa Bài sauQUẠT THÔNG GIÓ