LOGO! 8 INPUT/ 4 OUTPUT, LOGO! 24CEO

Giá: Liên hệ
Xuất xứ: Siemens-CN

LOGO! 24CEO, LOGIC MODULE, WITHOUT
DISPLAY, PU/I/O: 24V/24V/24V TRANS., 8
DI (4AI)/4 DO; MEM 400 BLOCKS
EXPANDABLE, ETHERNET BUILD IN WEBSERVER, DATALOG STANDARD MICRO
SD CARD FOR LOGO! SOFT COMFORT V8
PREVIOUS PROJECT USABLE
Đặt hàng

Xuất xứ: Siemens-CN

LOGO! 24CEO, LOGIC MODULE, WITHOUT
DISPLAY, PU/I/O: 24V/24V/24V TRANS., 8
DI (4AI)/4 DO; MEM 400 BLOCKS
EXPANDABLE, ETHERNET BUILD IN WEBSERVER, DATALOG STANDARD MICRO
SD CARD FOR LOGO! SOFT COMFORT V8
PREVIOUS PROJECT USABLE

Bài trướcSIEMENS LOGO! 8 INPUT/ 4 OUTPUT, LOGO!12/24RCE Bài sauĐầu cosse các loại