Sản phẩm

GV2LE04-CB Bảo vệ ĐC loại từ  GV2LE – 0.63A 0.12kW- Model GV2LE04

GV2LE04-CB Bảo vệ ĐC loại từ GV2LE – 0.63A 0.12kW- Model GV2LE04

Xuất xứ: France
Liên hệ
GV2P32 -CB Bảo vệ ĐC loại từ nhiệt GV2P

GV2P32 -CB Bảo vệ ĐC loại từ nhiệt GV2P

Xuất xứ: France
Liên hệ
GV2ME04 – CB Bảo vệ ĐC loại từ nhiệt GV2ME

GV2ME04 – CB Bảo vệ ĐC loại từ nhiệt GV2ME

Xuất xứ: France
Liên hệ
ELCB 4P EZCV250H4150Type H- Bảo vệ quá tải, ngắn mạch và chống rò 100A 25kA 415VAC 0.1-1A

ELCB 4P EZCV250H4150Type H- Bảo vệ quá tải, ngắn mạch và chống rò 100A 25kA 415VAC 0.1-1A

Xuất xứ: France
Liên hệ
ELCB 4P EZCV250N4100 – Bảo vệ quá tải, ngắn mạch và chống rò 100A 25kA 415VAC 0.1-1A

ELCB 4P EZCV250N4100 – Bảo vệ quá tải, ngắn mạch và chống rò 100A 25kA 415VAC 0.1-1A

Xuất xứ: France
Liên hệ
MCCB EZC250N4080Type N – Thiết Bị Đóng Ngắt, Chống Rò Điện – Schneider 4P

MCCB EZC250N4080Type N – Thiết Bị Đóng Ngắt, Chống Rò Điện – Schneider 4P

Xuất xứ: France
Liên hệ
MCCB EZC100H3025Type H – Thiết Bị Đóng Ngắt, Chống Rò Điện – Schneider 3P

MCCB EZC100H3025Type H – Thiết Bị Đóng Ngắt, Chống Rò Điện – Schneider 3P

Xuất xứ: France
Liên hệ
MCCB EZC100N3020Type N – Thiết Bị Đóng Ngắt, Chống Rò Điện – Schneider 3P

MCCB EZC100N3020Type N – Thiết Bị Đóng Ngắt, Chống Rò Điện – Schneider 3P

Xuất xứ: France
Liên hệ
MCCB EZC100F3015Type F- Thiết Bị Đóng Ngắt, Chống Rò Điện – Schneider 3P

MCCB EZC100F3015Type F- Thiết Bị Đóng Ngắt, Chống Rò Điện – Schneider 3P

Xuất xứ: France
Liên hệ
MCCB EZC100B3015Type B – Thiết Bị Đóng Ngắt, Chống Rò Điện – Schneider 3P

MCCB EZC100B3015Type B – Thiết Bị Đóng Ngắt, Chống Rò Điện – Schneider 3P

Xuất xứ: France
Liên hệ
CB tép (MCB) Mitsubishi 1P+N 6A, BH-D6 1P N 40A TYPE C N

CB tép (MCB) Mitsubishi 1P+N 6A, BH-D6 1P N 40A TYPE C N

Xuất xứ: JAPAN
Liên hệ
CB tép (MCB) Mitsubishi 1P+N 6A, BH-D6 1P N 32A TYPE C N

CB tép (MCB) Mitsubishi 1P+N 6A, BH-D6 1P N 32A TYPE C N

Xuất xứ: JAPAN
Liên hệ
CB tép (MCB) Mitsubishi 1P+N 6A, BH-D6 1P N 25A TYPE C N

CB tép (MCB) Mitsubishi 1P+N 6A, BH-D6 1P N 25A TYPE C N

Xuất xứ: JAPAN
Liên hệ
CB tép (MCB) Mitsubishi 1P+N 6A, BH-D6 1P N 20A TYPE C N

CB tép (MCB) Mitsubishi 1P+N 6A, BH-D6 1P N 20A TYPE C N

Xuất xứ: JAPAN
Liên hệ
MCCB (APTOMAT) loại khối 3 Pha LS ABS203c (125,150,175,200,225,250A)

MCCB (APTOMAT) loại khối 3 Pha LS ABS203c (125,150,175,200,225,250A)

Xuất xứ: Korea
Liên hệ
MCCB (APTOMAT) loại khối 3 Pha LS ABS103c (15,20,30,40,50,60,75,100,125A)

MCCB (APTOMAT) loại khối 3 Pha LS ABS103c (15,20,30,40,50,60,75,100,125A)

Xuất xứ: Korea
Liên hệ
MCCB (APTOMAT) loại khối 3 Pha LS ABS53c (15-20-30-40-50A)

MCCB (APTOMAT) loại khối 3 Pha LS ABS53c (15-20-30-40-50A)

Xuất xứ: Korea
Liên hệ
MCCB (APTOMAT) loại khối 3 Pha LS ABS33c (5A-10A)

MCCB (APTOMAT) loại khối 3 Pha LS ABS33c (5A-10A)

Xuất xứ: Korea
Liên hệ
MCCB (APTOMAT) loại khối 3 Pha LS ABN803c (700-800A)

MCCB (APTOMAT) loại khối 3 Pha LS ABN803c (700-800A)

Xuất xứ: Korea
Liên hệ
MCCB (APTOMAT) loại khối 3 Pha LS ABN803c (500-630A)

MCCB (APTOMAT) loại khối 3 Pha LS ABN803c (500-630A)

Xuất xứ: Korea
Liên hệ