Sản phẩm

Cầu chì trung thế LFH-20G

Cầu chì trung thế LFH-20G

Xuất xứ:
Liên hệ
Cầu chì trung thế LFH-6G

Cầu chì trung thế LFH-6G

Xuất xứ:
Liên hệ
Cầu chì trung thế LFL-20G

Cầu chì trung thế LFL-20G

Xuất xứ:
Liên hệ
Cầu chì trung thế LFL-6G

Cầu chì trung thế LFL-6G

Xuất xứ:
Liên hệ
Cầu chì trung thế LFL-3G

Cầu chì trung thế LFL-3G

Xuất xứ:
Liên hệ
Cầu chì trung thế LFL-3/6G

Cầu chì trung thế LFL-3/6G

Xuất xứ:
Liên hệ
Cáp điện lực hạ thế CVV- 0.6/1kV – TCVN 5935

Cáp điện lực hạ thế CVV- 0.6/1kV – TCVN 5935

Xuất xứ:
Liên hệ
Cáp điện lực hạ thế CVV-300/500V – TCVN6610-4

Cáp điện lực hạ thế CVV-300/500V – TCVN6610-4

Xuất xứ:
Liên hệ
Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu DVV/Sc-0.6/1kV

Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu DVV/Sc-0.6/1kV

Xuất xứ:
Liên hệ
Cáp điều khiển DVV-2×0.5 (2×1/0.8)-0.6/1kV

Cáp điều khiển DVV-2×0.5 (2×1/0.8)-0.6/1kV

Xuất xứ:
Liên hệ
Contactor iCT – Khởi động từ Acti9 iCT

Contactor iCT – Khởi động từ Acti9 iCT

Xuất xứ:
Liên hệ
Thiết bị chống sét lan truyền Acti9 – iPF K, loại 2

Thiết bị chống sét lan truyền Acti9 – iPF K, loại 2

Xuất xứ:
Liên hệ
Thiết bị chống sét lan truyền Acti9 – iPRD, loại 2

Thiết bị chống sét lan truyền Acti9 – iPRD, loại 2

Xuất xứ:
Liên hệ
Thiết bị chống sét lan truyền Acti9- iPRF1, loại 1+2

Thiết bị chống sét lan truyền Acti9- iPRF1, loại 1+2

Xuất xứ:
Liên hệ
C120H 15kA 230V – Cầu dao tự động ACTI9 – MCB C120H

C120H 15kA 230V – Cầu dao tự động ACTI9 – MCB C120H

Xuất xứ:
Liên hệ
C120N 10kA 230V – Cầu dao tự động ACTI9 – MCB C120N

C120N 10kA 230V – Cầu dao tự động ACTI9 – MCB C120N

Xuất xứ:
Liên hệ
RCBO-1P+N 6kA 300mA – Cầu dao tự động ACTI9-RCCB, RCBO, SPD

RCBO-1P+N 6kA 300mA – Cầu dao tự động ACTI9-RCCB, RCBO, SPD

Xuất xứ:
Liên hệ
RCBO-1P+N 6kA 30mA – Cầu dao tự động ACTI9-RCCB, RCBO, SPD

RCBO-1P+N 6kA 30mA – Cầu dao tự động ACTI9-RCCB, RCBO, SPD

Xuất xứ:
Liên hệ
iID-300mA, 240-415V – Cầu dao tự động ACTI9-RCCB, RCBO, SPD

iID-300mA, 240-415V – Cầu dao tự động ACTI9-RCCB, RCBO, SPD

Xuất xứ:
Liên hệ
iID-100mA, 240-415V –  Cầu dao tự động ACTI9-RCCB, RCBO, SPD

iID-100mA, 240-415V – Cầu dao tự động ACTI9-RCCB, RCBO, SPD

Xuất xứ:
Liên hệ