Sản phẩm

CB tép (MCB) Mitsubishi 2P 6A,BH-D6 2P 16A TYPE C N

CB tép (MCB) Mitsubishi 2P 6A,BH-D6 2P 16A TYPE C N

Xuất xứ: China
Liên hệ
CB tép (MCB) Mitsubishi 2P 6A,BH-D6 2P 13A TYPE C N

CB tép (MCB) Mitsubishi 2P 6A,BH-D6 2P 13A TYPE C N

Xuất xứ: China
Liên hệ
CB tép (MCB) Mitsubishi 2P 6A,BH-D6 2P 10A TYPE C N

CB tép (MCB) Mitsubishi 2P 6A,BH-D6 2P 10A TYPE C N

Xuất xứ: China
Liên hệ
CB tép (MCB) Mitsubishi 2P 6A,BH-D6 2P 6A TYPE C N

CB tép (MCB) Mitsubishi 2P 6A,BH-D6 2P 6A TYPE C N

Xuất xứ: China
Liên hệ
CB tép (MCB) Mitsubishi 2P 6A,BH-D6 2P 4A TYPE C N

CB tép (MCB) Mitsubishi 2P 6A,BH-D6 2P 4A TYPE C N

Xuất xứ: China
Liên hệ
CB tép (MCB) Mitsubishi 2P 6A,BH-D6 2P 3A TYPE C N

CB tép (MCB) Mitsubishi 2P 6A,BH-D6 2P 3A TYPE C N

Xuất xứ: China
Liên hệ
CB tép (MCB) Mitsubishi 2P 6A,BH-D6 2P 2A TYPE C N

CB tép (MCB) Mitsubishi 2P 6A,BH-D6 2P 2A TYPE C N

Xuất xứ: China
Liên hệ
CB tép (MCB) Mitsubishi 2P 6A,BH-D6 2P 1.6A TYPE C N

CB tép (MCB) Mitsubishi 2P 6A,BH-D6 2P 1.6A TYPE C N

Xuất xứ: China
Liên hệ
CB tép (MCB) Mitsubishi 2P 6A,BH-D6 2P 1A TYPE C N

CB tép (MCB) Mitsubishi 2P 6A,BH-D6 2P 1A TYPE C N

Xuất xứ: China
Liên hệ
CB tép (MCB) Mitsubishi 2P 6A,BH-D6 2P 0.5A TYPE C N

CB tép (MCB) Mitsubishi 2P 6A,BH-D6 2P 0.5A TYPE C N

Xuất xứ: CHINA
Liên hệ
LC1D38M7-Khởi động từ với cuộn dây điều khiển loại DC-LC tiết kiệm năng lượng

LC1D38M7-Khởi động từ với cuộn dây điều khiển loại DC-LC tiết kiệm năng lượng

Xuất xứ: France
Liên hệ
LC1D09E7-Khởi động từ với cuộn dây điều khiển loại AC 48VAC – Model LC1D09E7

LC1D09E7-Khởi động từ với cuộn dây điều khiển loại AC 48VAC – Model LC1D09E7

Xuất xứ: France
Liên hệ
LC1D09E7-Khởi động từ với cuộn dây điều khiển loại AC 48VAC – Model LC1D09E7

LC1D09E7-Khởi động từ với cuộn dây điều khiển loại AC 48VAC – Model LC1D09E7

Xuất xứ: France
Liên hệ
GV2L32 – Aptomat chỉnh dòng từ 15-32A, GV2L32, CB bảo vệ động cơ dải từ 15…32A, GV2L32

GV2L32 – Aptomat chỉnh dòng từ 15-32A, GV2L32, CB bảo vệ động cơ dải từ 15…32A, GV2L32

Xuất xứ: France
Liên hệ
GV2LE04-CB Bảo vệ ĐC loại từ GV2LE – 0.63A 0.12kW- Model GV2LE04

GV2LE04-CB Bảo vệ ĐC loại từ GV2LE – 0.63A 0.12kW- Model GV2LE04

Xuất xứ: France
Liên hệ
GV2P32 -CB Bảo vệ ĐC loại từ nhiệt GV2P

GV2P32 -CB Bảo vệ ĐC loại từ nhiệt GV2P

Xuất xứ: France
Liên hệ
GV2ME04 – CB Bảo vệ ĐC loại từ nhiệt GV2ME

GV2ME04 – CB Bảo vệ ĐC loại từ nhiệt GV2ME

Xuất xứ: France
Liên hệ
ELCB 4P EZCV250H4150Type H- Bảo vệ quá tải, ngắn mạch và chống rò 100A 25kA 415VAC 0.1-1A

ELCB 4P EZCV250H4150Type H- Bảo vệ quá tải, ngắn mạch và chống rò 100A 25kA 415VAC 0.1-1A

Xuất xứ: France
Liên hệ
ELCB 4P EZCV250N4100 – Bảo vệ quá tải, ngắn mạch và chống rò 100A 25kA 415VAC 0.1-1A

ELCB 4P EZCV250N4100 – Bảo vệ quá tải, ngắn mạch và chống rò 100A 25kA 415VAC 0.1-1A

Xuất xứ: France
Liên hệ
MCCB EZC250N4080Type N – Thiết Bị Đóng Ngắt, Chống Rò Điện – Schneider 4P

MCCB EZC250N4080Type N – Thiết Bị Đóng Ngắt, Chống Rò Điện – Schneider 4P

Xuất xứ: France
Liên hệ