Sản phẩm

iID-30mA, 240-415V – Cầu dao tự động ACTI9-RCCB, RCBO, SPD

iID-30mA, 240-415V – Cầu dao tự động ACTI9-RCCB, RCBO, SPD

Xuất xứ:
Liên hệ
iID K-300mA, 240-415V – Cầu dao tự động ACTI9-RCCB, RCBO, SPD

iID K-300mA, 240-415V – Cầu dao tự động ACTI9-RCCB, RCBO, SPD

Xuất xứ:
Liên hệ
iID K-30mA, 240-415V – Cầu dao tự động ACTI9-RCCB, RCBO, SPD

iID K-30mA, 240-415V – Cầu dao tự động ACTI9-RCCB, RCBO, SPD

Xuất xứ:
Liên hệ
iC60L 15kA 230V – Cầu dao tự đông ACTI 9 Schneider

iC60L 15kA 230V – Cầu dao tự đông ACTI 9 Schneider

Xuất xứ:
Liên hệ
iC60H 10kA 230V – Cầu dao tự đông ACTI 9 Schneider

iC60H 10kA 230V – Cầu dao tự đông ACTI 9 Schneider

Xuất xứ:
Liên hệ
iK60N MCB 6kA 230V – Cầu dao tự đông ACTI 9 Schneider

iK60N MCB 6kA 230V – Cầu dao tự đông ACTI 9 Schneider

Xuất xứ:
Liên hệ
iC60N MCB 6kA 230V – Cầu dao tự đông ACTI 9 Schneider

iC60N MCB 6kA 230V – Cầu dao tự đông ACTI 9 Schneider

Xuất xứ:
Liên hệ
Easy9 RCCB 2P/4P (AC TYPE) – Easy9 RCCB, RCBO, SPD – Schneider

Easy9 RCCB 2P/4P (AC TYPE) – Easy9 RCCB, RCBO, SPD – Schneider

Xuất xứ:
Liên hệ
Easy9 RCBO 1P+N 4.5kA 30mA (AC type) – Easy9 RCCB, RCBO, SPD – Schneider

Easy9 RCBO 1P+N 4.5kA 30mA (AC type) – Easy9 RCCB, RCBO, SPD – Schneider

Xuất xứ:
Liên hệ
Easy9 SPD chống sét lan truyền- loại 2 – Easy9 RCCB, RCBO, SPD – Schneider

Easy9 SPD chống sét lan truyền- loại 2 – Easy9 RCCB, RCBO, SPD – Schneider

Xuất xứ:
Liên hệ
Easy9 MCB 4P 4.5kA 230V, C curve – Cầu dao tự động Easy9 – MCB

Easy9 MCB 4P 4.5kA 230V, C curve – Cầu dao tự động Easy9 – MCB

Xuất xứ:
Liên hệ
Easy9 MCB 3P 4.5kA 400V, C curve – Cầu dao tự động Easy9 – MCB

Easy9 MCB 3P 4.5kA 400V, C curve – Cầu dao tự động Easy9 – MCB

Xuất xứ:
Liên hệ
Easy9 MCB 2P 4.5kA 230V, C curve – Cầu dao tự động Easy9 – MCB

Easy9 MCB 2P 4.5kA 230V, C curve – Cầu dao tự động Easy9 – MCB

Xuất xứ:
Liên hệ
Easy9 MCB 1P 4.5kA 230V, C curve – Cầu dao tự động Easy9 – MCB

Easy9 MCB 1P 4.5kA 230V, C curve – Cầu dao tự động Easy9 – MCB

Xuất xứ:
Liên hệ
NF800-HEP với MDU – Cầu dao MDU Mitsubishi

NF800-HEP với MDU – Cầu dao MDU Mitsubishi

Xuất xứ:
Liên hệ
NF800-SEP với MDU – Cầu dao MDU Mitsubishi

NF800-SEP với MDU – Cầu dao MDU Mitsubishi

Xuất xứ:
Liên hệ
NF630-HEP với MDU – Cầu dao MDU Mitsubishi

NF630-HEP với MDU – Cầu dao MDU Mitsubishi

Xuất xứ:
Liên hệ
NF630-SEP với MDU -Cầu dao MDU Mitsubishi

NF630-SEP với MDU -Cầu dao MDU Mitsubishi

Xuất xứ:
Liên hệ
NF400-HEP với MDU – Cầu dao MDU Mitsubishi

NF400-HEP với MDU – Cầu dao MDU Mitsubishi

Xuất xứ:
Liên hệ
NF400-SEP với MDU- Cầu dao MDU Mitsubishi

NF400-SEP với MDU- Cầu dao MDU Mitsubishi

Xuất xứ:
Liên hệ