Hệ Thống Giám Sát Điện Năng

  • Hệ thống PMS-giúp ta hiểu rõ biểu đồ phụ tải, theo dõi trực tuyến tiêu thụ điện, hỗ trợ đội ngũ vận hành và lắp đặt tìm cách giảm chi phí – TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
  • Xác định rõ chi phí điện cho từng ca, bộ phận, phân xưởng, sản phẩm..
  • Xác định tính hợp lý của các giải pháp cải tiến, mạnh dạn đầu tư
  • Chuẩn đoán và giảm thời gian dừng máy sự cố một cách tích cực, theo dõi liên tục hoạt động hệ thống
  • Xác định chính xác lọai sự cố chất lượng điện năng, thời gian, vị trí của sự cố
  • Gửi các cảnh báo để đề phòng trước khi sự cố sảy ra
Bài trướcThang máng cáp sơn tĩnh điện thường được sử dụng trong các công trình vừa và nhỏ Bài sauThực thi giải pháp tiết kiện năng lượng