Hệ Thống Giám Sát Điện Năng

  • Hệ thống PMS-giúp ta hiểu rõ biểu đồ phụ tải, theo dõi trực tuyến tiêu thụ điện, hỗ trợ đội ngũ vận hành và lắp đặt tìm cách giảm chi phí – TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
  • Xác định rõ chi phí điện cho từng ca, bộ phận, phân xưởng, sản phẩm..
  • Xác định tính hợp lý của các giải pháp cải tiến, mạnh dạn đầu tư
  • Chuẩn đoán và giảm thời gian dừng máy sự cố một cách tích cực, theo dõi liên tục hoạt động hệ thống
  • Xác định chính xác lọai sự cố chất lượng điện năng, thời gian, vị trí của sự cố
  • Gửi các cảnh báo để đề phòng trước khi sự cố sảy ra

Bài viết liên quan

0906.841.336