Tiết kiệm năng lượng trong hệ thống HVAC

Ngày nay trên 50% trong tổng lượng điện tiêu thụ trong  HVAC như: quạt, bơm, máy nén .. có thể điều chỉnh tốc độ.

       Chỉ  cần giảm 20% lưu lượng hay tốc độ bơm, quạt chúng ta có thể tiết kiệm đến 50% lượng điện tiêu thụ.

       Có nhiều ứng dụng điều khiển lưu lượng gió, nước. Chúng ta hay dùng van cơ hay điều chỉnh bằng tay.

Bài viết liên quan

0906 841 336